Vhodné a zajímavé nápady stojí za to podpořit finančně. Jsme na počátku nového dotačního období a bude co rozdělovat. Třeba by vás zajímalo, jak na svůj záměr získat peníze z veřejných zdrojů.

Dotační služby

Poskytujeme komplexní poradenství s čerpáním dotačních prostředků se specializací na stavební záměry, jak z dotací EU, tak i z národních a krajských zdrojů.

Rádi byste využili možnosti dotací, ale chybí vám jasné odpovědi, zda jste vhodný žadatel? Děsíte se byrokracie a administrativní zátěže? Uděláme Vám jasno. Zkonzultujeme Váš záměr, vyhledáme vhodnou výzvu, sepíšeme žádost o dotaci a úspěšně Vás provedeme administrativou, až k jejímu zdárnému načerpání.

Poskytované dotační služby - video

Dotační poradenství

Nevyznáte se v dotačních výzvách, metodice jednotlivých poskytovatelů nebo jsou pro Vás dostupné informace nesrozumitelné? Rádi byste věděli, zda jste vhodný žadatel? Nebo by Vás zajímalo, co byste museli udělat, abyste se vhodnými žadateli stali?  Nabízíme poradenství a konzultace pro klienty veřejného i soukromého sektoru. Poradíme Vám, jak konkrétní záměr „napasovat“ na dotační výzvy.

Nejčastější chyby žadatelů o dotaci - video

Administrace žádosti o dotaci

Pokud už víme z čeho Váš záměr financovat, zpracujeme pro Vás žádost o dotaci včetně kompletace všech povinných příloh:

 • zajistíme přípravu projektové žádosti, tj. příslušného formuláře žádosti v elektronickém prostředí, které daný operační program využívá;
 • zpracujeme přílohy žádosti podle konkrétních podmínek programu: např. projektovou dokumentaci, studii proveditelnosti, energetický audit apod.;
 • v průběhu zpracování žádosti s Vámi budeme spolupracovat při tvorbě rozpočtu projektu s cílem eliminovat nezpůsobilé výdaje a zajistit optimalizaci zdrojů financování;
 • Váš záměr budeme průběžně konzultovat s příslušným dotačním orgánem, čímž zvýšíme šanci na získání dotace;
 • zkompletovanou žádost o dotaci podáme příslušnému administrátorovi grantů, který má daný dotační titul na starosti.

Dotační management

Schválením žádosti projekt nekončí. Obáváte se velké administrativní zátěže, byrokracie ze strany poskytovatele dotace, nebojte, my Vás v tom nenecháme. Zajistíme pro Vás dotační management zahrnující:

 • přípravu podkladů pro vydání rozhodnutí či smlouvy o poskytnutí dotace;
 • zpracování monitorovacích zpráv o realizaci projektu;
 • zpracování žádostí o platbu;
 • administraci změn projektů, jež jsou vyvolány aktuální potřebou v průběhu jeho realizace;
 • vyúčtování a uzavírání projektu s poskytovatelem dotace;
 • komunikaci s poskytovatelem dotace s cílem eliminace potenciálních rizik při realizaci projektu;
 • správu projektu v příslušných informačních a monitorovacích systémech;
 • a další specifické činnosti související s realizací a administrací projektu.

Navštivte náš specializovaný dotační web DotaceProfesionalne.cz:

Dotace profesionálně

nahoru nahoru
Reference 

Kontaktujte nás


Kolik je 3+2
* Povinná pole.

Profesionálové a.s.
Haškova 1714/3, Hradec Králové, 500 02
IČ: 28806123, DIČ: CZ28806123

Copyright © 2010-2021, Profesionálové a.s., všechna práva vyhrazena.