Plánujete rekonstrukci budovy nebo žádáte o dotaci na provedení energeticky úsporných opatření? Potom budete potřebovat odborně vypracovaný energetický audit.

Energetické audity a posudky

Poskytujeme komplexní zpracování energetických auditů a posudků nutných pro získání dotací z EU, v rámci dotačních výzev na snižování energetické náročnosti budov.

Rádi byste provedli účinná opatření ke snížení spotřeby energie? Navrhneme a posoudíme Vám energeticky úsporná opatření. Díky energetického auditu se můžete správně rozhodnout a provést odpovídající energetická opatření na vaší nemovitosti.

Dobře zvolená energetická opatření mohou náklady na vypracování energetického auditu zaplatit již ve velmi krátké době.

Energetický audit je zakončen technickou, písemnou zprávou, označenou „Energetický audit“, která musí podle zákona č. 406/2000 Sb. § 9 obsahovat:
hodnocení současné úrovně posuzovaného energetického hospodářství a budov, celkovou výši technicky dosažitelných energetických úspor, návrh vybrané varianty doporučené k realizaci energetických úspor včetně ekonomického zdůvodnění, závěrečný posudek.

Kdy je potřeba zpracovat energetický audit?

Energetické audity budov a zařízení jsou v České republice dále zpracovávány z důvodu povinnosti stanovené zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, aktuálně ve znění zákona č. 318/2012 Sb. (na koho se tato povinnost přesně vztahuje a co je obsahem auditu a nově i posudku, dále vymezuje vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění pozdějších předpisů).

Energetický audit jako součást žádosti o dotace.

Energetické audity zpracováváme jako součást komplexních služeb spojených s žádostmi o dotace z nejrůznějších programů.
Energetický audit si může samozřejmě nechat zpracovat také každý, koho zajímá, jakým způsobem, s jakými investičními náklady a s jakým přínosem může uspořit energii ve svém domě či zařízení.

Náš tým je připraven zpracovat všechny potřebné dokumenty

Energetický audit ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb. musí být zpracován osobou odborně způsobilou (dle § 11 vyhlášky č. 213/2001 Sb.), což v praxi znamená energetickým specialistou zapsaným v seznamu energetických expertů Ministerstva průmyslu a obchodu. Na zpracování energetického auditu spolupracuje obvykle více odborníků ze stavebnictví, energetiky, technických zařízení budov, životního prostředí apod. Náš tým je připraven zpracovat všechny potřebné dokumenty, díky kterým můžete následně zažádat o dotace nebo úvěry bank. Podrobně vypracovaná zpráva vám nabídne možnosti energetických úprav budov, které zaručí nižší nákladovost na jejich provoz.

nahoru nahoru
Reference 

Kontaktujte nás


Kolik je 3+2
* Povinná pole.

Profesionálové a.s.
Haškova 1714/3, Hradec Králové, 500 02
IČ: 28806123, DIČ: CZ28806123

Copyright © 2010-2021, Profesionálové a.s., všechna práva vyhrazena.