Poradíme vám s vhodnou formou financování, prověříme možnost čerpání dotací, zpracujeme projektovou dokumentaci, zajistíme stavební povolení a dotčené úřady a zorganizujeme výběrové řízení na dodavatele stavby, kterého při realizaci ohlídáme jako technický dozor stavebníka. Při své práci klademe důraz na vysokou kvalitu, dodržování rozpočtu a termínů.

Služby pro obce a města

Plánujete ve své obci rozšířit občanskou vybavenost? Chcete lépe využít či revitalizovat obecní prostory? Chystáte novou výstavbu či opravu infrastruktury? Stále nemáte zpracovaný územní plán dle nových regulativů? Hledáte při realizaci obecních projektů dotační spoluúčast? Chcete mít právní jistotu, že si ve výběrových řízeních počínáte dle novel zákona o veřejných zakázkách?

Profesionálové Vám pomohou realizovat záměry
EFEKTIVNĚ A BEZ STAROSTÍ

S čím Vám pomohou Profesionálové:

 • Pomáháme dotvořit vaši představu
 • Zodpovídáme dotazy k reálnosti stavebního záměru
 • Radíme s vhodnou formou financování stavby
 • Radíme jak čerpat národní i evropské dotace
 • Zajišťujeme průzkumy a odborné posudky
 • Zajišťujeme projekt k provedení stavby
 • Zajišťujeme vyjádření a povolení úřadů
 • Organizujeme výběrová řízení na dodavatele stavby
 • Nastavujeme smluvní vztahy s dodavatelem stavby
 • Dozorujeme při realizaci stavby
 • A především...stojíme vždy na Vaší straně!

Financování staveb – S naší pomocí, najdete vhodné financování

O obecní rozpočet je třeba dbát s péčí řádného hospodáře, proto je na každý investiční záměr třeba vhodně zvolit formu financování, s cílem efektivně snížit náklady celé akce a maximálně snížit finanční spoluúčast. Hledáme cestu, jak Vaše záměry dotovat, ať už z národní či evropské osy. Případně poradíme, jak ušetřit formou dodavatelských úvěrů.

Nabízíme:

 • Odbornou konzultaci o vhodném způsobu financování
 • Prověření možnosti snížení finanční účasti obce
 • Odborné konzultace na čerpání národních či evropských dotačních titulů
 • Organizaci poptávkového řízení na financování formou bankovních úvěr
 • Přehledné porovnání jednotlivých nabídek bankovních úvěrů
 • Součinnost při kompletaci podkladů k vyřízení úvěru či dotační žádosti

Projekční činnost – S naší pomocí, Vás úřady od projektu neodradí

Důsledně zpracovaná dokumentace k provedení stavby, jako podklad pro výběrové řízení je základním stavebním kamenem úspěšné realizace a výrazně může eliminovat Vaše budoucí finanční ztráty.

Nabízíme zpracování:

 • architektonické, zastavovací a objemové studie, studie proveditelnosti
 • projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)
 • projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
 • projektové dokumentace pro provedení stavby (DPPS)
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • inženýrské činnosti k vydání stavebního povolení, případně územního rozhodnutí

Výběrová řízení – S naší pomocí, dle platných novel zákona

Zákon o veřejných zakázkách se všemi platnými novelami posunul výběrová řízení do kategorie administrativně a právně velmi obtížných disciplín. Nechte starosti na nás. Zajistíme celý tendr, pomůžeme s případnými námitkami, budeme komunikovat s uchazeči a zhotovíme všechny potřebné protokoly.

Nabízíme:

 • Kompletní zajištění výběrových řízení dle zákona 137/2006 Sb., v platném znění na
  1. stavební práce
  2. dodávky a služby v oblasti energetiky
  3. financování (úvěrování) investičních záměrů
 • Zajištění profilu zadavatele
 • Sestavení individuálních smluv, chránící zadavatele
 • Možnost doplnění vhodných (vlastní zkušeností prověřených) dodavatelů do výběrových řízení
 • Odbornou součinnost při tvorbě zadávací dokumentace, hodnocení nabídek či při uzavírání smluv s vybraným dodavatelem (autorizovaný stavební inženýr, projektant, právník, energetik)
Příklady realizovaných výběrových řízení společností Profesionálové, a.s.
ZáměrVýstavba obecních bytových jednotek Výstavba kanalizace a ČOV Modernizace sportovního areálu
Lokalita Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj
Očekávané (projektové) náklady stavby 7.271.398,- 21.227.500,- 8.402.845,-
Počet nabídek uchazečů 9 16 8
Rozptyl hodnocených nabídek 5.842.656,-
-
6.550.442,-
19.875.140,-
-
24.750.572,-
6.216.054,-
-
8.616.192,-
Konečná cena vybraného dodavatele 5.842.656,- 19.875.140,- 6.216.054,-
Celková úspora po výběrovém řízení 1.428.742,- 1.352.360,- 2.186.791,-
Náklady na výběrové řízení 29.500,- 49.500,- 35.000,-

* Uvedené příklady je možné doložit referenčními listy k jednotlivým zakázkám. Ceny jsou bez DPH.

nahoru nahoru
Reference 

Kontaktujte nás


Kolik je 3+2
* Povinná pole.

Profesionálové a.s.
Haškova 1714/3, Hradec Králové, 500 02
IČ: 28806123, DIČ: CZ28806123

Copyright © 2010-2021, Profesionálové a.s., všechna práva vyhrazena.