Poradíme vám s vhodnou formou financování, prověříme možnost čerpání dotací, zpracujeme projektovou dokumentaci, zajistíme stavební povolení a dotčené úřady a zorganizujeme výběrové řízení na dodavatele stavby, kterého při realizaci ohlídáme jako technický dozor stavebníka. Při své práci klademe důraz na vysokou kvalitu, dodržování rozpočtu a termínů.

Služby pro podnikatele a firmy

Plánujete rozšíření své podnikatelské činnosti? Chcete stavět, inovovat, rekonstruovat? Řešíte při tom otázku minimalizace nákladů a efektivního využití svého času? Věnujte se tomu, v čem jste nejsilnější. S ostatním Vám pomůžeme my.

S Profesionály se dá vše zvládnout
RYCHLE A BEZ STAROSTÍ

S čím Vám pomohou Profesionálové:

 • Pomáháme dotvořit vaši představu
 • Zodpovídáme dotazy k reálnosti stavebního záměru
 • Radíme s vhodnou formou financování stavby
 • Radíme jak čerpat dotace
 • Zajišťujeme průzkumy a odborné posudky
 • Zajišťujeme projekt k provedení stavby
 • Zajišťujeme vyjádření a povolení úřadů
 • Organizujeme výběrová řízení na dodavatele stavby
 • Nastavujeme smluvní vztahy s dodavatelem stavby
 • Dozorujeme při realizaci stavby
 • A především...stojíme vždy na Vaší straně!

Financování staveb – S naší pomocí, najdete vhodné financování

Na začátku každé investiční akce je třeba vhodně zvolit formu financování, s cílem efektivně snížit náklady celé akce. Sledujeme za Vás aktuální dotační výzvy, víme ve které bance si výhodně a levně půjčit, domluvíme individuální podmínky, případně ušetříme formou dodavatelského úvěru.

Nabízíme:

 • Odbornou konzultaci o vhodném způsobu financování
 • Prověření možnosti snížení finanční účasti formou využití dotačních titulů
 • Organizaci poptávkového řízení napříč bankovním trhem
 • Zastupování při vyjednávání individuálních podmínek
 • Přehledné porovnání jednotlivých nabídek po zahrnutí individuálních slev a akčních nabídek bank
 • Součinnost při kompletaci podkladů k vyřízení úvěru či dotační žádosti

Projekční činnost – S naší pomocí, Vás úřady od projektu neodradí

Důsledně zpracovaná dokumentace k provedení stavby, jako podklad pro výběrové řízení je základním stavebním kamenem úspěšné realizace a výrazně může eliminovat Vaše budoucí finanční ztráty.

Nabízíme zpracování:

 • architektonické, zastavovací a objemové studie, studie proveditelnosti
 • projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)
 • projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
 • projektové dokumentace pro provedení stavby (DPPS)
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • inženýrské činnosti k vydání stavebního povolení, případně územního rozhodnutí

Výběrová řízení – S naší pomocí, Vás stavba vyjde levněji

Hledáte finanční úsporu, kvalitní práci bez reklamací a právní ochranu? Nechte stavební firmy soutěžit o Vaši zakázku. Předložíme Vám výsledek soutěže z pohledu cenových nabídek, nabízených záruk a referencí jednotlivých dodavatelů.

Nabízíme:

 • Vytvoření jednotné zadávací dokumentace soutěže
 • Doplnění vhodných (vlastní zkušeností prověřených) dodavatelů do výběrového řízení
 • Sestavení individuální smlouvy o dílo, chránící investora
 • Přehledné cenové porovnání rozpočtových částí stavby jednotlivých nabídek
 • Identifikaci „podstřelených či přestřelených“ položek stavby (+/- 15% z průměru)
 • Odbornou součinnost při uzavírání smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem
Příklady realizovaných výběrových řízení společností Profesionálové, a.s.
ZáměrVýstavba výrobní haly Výstavba výrobní haly Výstavba prodejního areálu
Lokalita Královéhradecký kraj Pardubický kraj Liberecký kraj
Očekávané (projektové) náklady stavby 19.135.775,- 16.118.660,- 87.991.164,-
Počet nabídek uchazečů 17 8 9
Rozptyl hodnocených nabídek v 1.kole 14.467.017,-

20.805.679,-
12.604.660,-

15.799.014,-
72.118.909,-

84.429.181,-
Konečná cena vybraného dodavatele 13.600.000,- 12.256.000,- 58.700.000,-
Celková úspora po výběrovém řízení 5.535.775,- 3.862.660,- 29.291.164,-
Náklady na výběrové řízení

(% z projektových nákladů stavby)
120.000,-

(0,63%)
124.000,-

(0,76%)
394.000,-

(0,45%)

* Uvedené příklady je možné doložit referenčními listy k jednotlivým zakázkám. Ceny jsou bez DPH.

Technický dozor investora – Pomůžeme Vám ohlídat Vaši investici

Nezkušené oko investora a nedostatek času k dohledu nad stavbou mohou být pro realizační firmu silným lákadlem nedodržet patřičnou kvalitu práce, termín dokončení, odchýlit se od projektové dokumentace nebo navyšovat cenu díla údajnými vícepracemi. Budeme stát na Vaší straně.

Nabízíme:

 • kontrolu oprávněnosti fakturace ze strany dodavatele
 • kontrolu časového harmonogramu stavby
 • kontrolu dodržení technologických postupů
 • kontrolu oprávněnosti případných vícenákladů a víceprací ze strany dodavatele
 • kontrolu kvality práce a dodržení bezpečnosti práce na staveništi
 • součinnost v případě uplatňování sankcí ze smlouvy o dílo vůči dodavateli
nahoru nahoru
Reference 

Kontaktujte nás


Kolik je 3+2
* Povinná pole.

Profesionálové a.s.
Haškova 1714/3, Hradec Králové, 500 02
IČ: 28806123, DIČ: CZ28806123

Copyright © 2010-2021, Profesionálové a.s., všechna práva vyhrazena.