Finanční úspora, kvalitní práce bez reklamací, právní ochrana zákazníka. To jsou naše hlavní požadavky při výběrovém řízení na realizační firmu.

Výběrová řízení

Poskytujeme komplexní zastoupení zadavatele při administraci výběrových řízení dle Zákona o veřejných zakázkách nebo dle metodiky jednotlivých dotačních orgánů a dbáme na to, aby se při plnění zákonných norem či závazných metodik jednotlivých dotačních orgánů, nevytratil původní cíl výběrových řízení - finanční úspora, právní ochrana stavebníka a výběr vhodného dodavatele, který vykoná svou práci v patřičné kvalitě a bez budoucích reklamací. Proces výběru vhodného dodavatele má zcela zásadní vliv na úspěšnou realizaci celého záměru a sebemenší pochybení může skončit odvoláním uchazečů, nemalou sankcí od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ale i úplnou ztrátou dotace.

Administrace výběrových řízení - video

Naplnění zákonných norem a metodických pokynů

Celý proces realizace výběrového řízení je velkou administrativní zátěží s předem danou strukturou jednotlivých činností. Jeho cílem je transparentně vybrat dodavatele služeb, dodávek či stavebních prací za co nejlepších ekonomických a dodacích podmínek.

Pro své klienty zajišťujeme kompletní servis při zadávání veřejných zakázek formou organizačního, administrativního a odborného zajištění celého průběhu výběrového řízení a to jak v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. v platném znění, tak v souladu závaznými metodickými pokyny žadatelů o dotace či s vnitřní metodikou zadavatele.

Služba Administrace výběrových řízení obsahuje:

  • vstupní jednání, studium podkladů, stanovení předmětu zakázky;
  • vypracování a sestavení zadávací dokumentace a jejích příloh;
  • správa profilu zadavatele včetně povinného uveřejňování jednotlivých dokumentů;
  • zahájení zadávacího řízení rozesláním Výzvy k podání nabídek vybraným uchazečům či uveřejněním Oznámení o zakázce na VVZ ;
  • organizace a administrativní zajištění přijímání obálek, sestavení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise včetně jejího doplnění o odborníky se zkušenostmi v oblasti administrace veřejných zakázek;
  • odborné zajištění procesu otevírání obálek včetně posuzování kvalifikace uchazečů a následného hodnocení jimi předložených nabídek;
  • zpracování a zveřejnění dokumentů o výsledcích zadávacího řízení;
  • kompletní vypracování dokumentace zadávacího řízení a její předání zadavateli včetně sestavení všech nezbytných protokolů a zpráv;
  • právní poradenství při tvorbě a uzavírání smluv s vítěznými uchazeči, dle typu a druhu zadávacího řízení (např. kupní smlouva, smlouva o dílo, příkazní smlouva) s podrobnou specifikací obchodních a platebních podmínek.

Výběrová řízení pro neveřejný a nedotovaný sektor

Nemáte povinnost dělat výběrové řízení, přesto chcete stavět úsporně? Využijte vhodné situace na trhu a nechte stavební firmy, aby se utkaly o Vaši zakázku v transparentní a otevřené soutěži. V součinnosti s Vámi vytvoříme zadávací dokumentaci výběrového řízení a doporučíme či doplníme Vámi vybrané kandidáty. Předložíme Vám výsledek tendru z pohledu cenových nabídek, nabízených dodacích lhůt, záruk a referencí. S rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky Vám mohou pomoci naši odborníci. Teď už jen zbývá připravit smluvní dokumentaci, která Vás ochrání pro případ, že by realizační firma nechtěla dostát svým závazkům a hurá s klidným svědomím do realizace.

Nejčastější chyby pří administraci výběrových řízení - video

nahoru nahoru
Reference 

Kontaktujte nás


Kolik je 3+2
* Povinná pole.

Profesionálové a.s.
Haškova 1714/3, Hradec Králové, 500 02
IČ: 28806123, DIČ: CZ28806123

Copyright © 2010-2021, Profesionálové a.s., všechna práva vyhrazena.