Drobečková navigace

Úvod > Služby > Dotační poradenství

Dotační poradenství

Poskytujeme komplexní poradenství s čerpáním dotačních prostředků se specializací na stavební záměry z dotací EU, národních a krajských zdrojů. Zároveň poskytujeme poradenství a analýzy dotačních příležitostí vhodných pro Váš stavební záměr.

Administrace žádosti o dotaci:

Zpracujeme žádost o dotaci včetně kompletace všech povinných příloh:

 • zajistíme přípravu žádosti, tj. příslušného formuláře žádosti v elektronickém prostředí, které daný program využívá;
 • zpracujeme přílohy žádosti podle konkrétních podmínek programu: např. projektovou dokumentaci, studii proveditelnosti, energetický audit, ornitologický posudek apod.;
 • v průběhu zpracování žádosti s Vámi budeme spolupracovat při tvorbě rozpočtu projektu s cílem eliminovat nezpůsobilé výdaje a zajistit optimalizaci zdrojů financování;
 • Váš záměr budeme průběžně konzultovat s příslušným dotačním orgánem, čímž zvýšíme šanci na získání dotace;
 • zkompletovanou žádost o dotaci podáme příslušnému poskytovateli, který má daný dotační titul na starosti.

 Dotační management:

Zajistíme pro Vás řízení projektu, které zahrnuje tyto úkony:

 • přípravu podkladů pro vydání rozhodnutí či smlouvy o poskytnutí dotace;
 • zpracování monitorovacích zpráv o realizaci projektu;
 • zpracování žádostí o platbu;
 • administraci změn projektů, jež jsou vyvolány aktuální potřebou v průběhu jeho realizace;
 • vyúčtování a uzavírání projektu s poskytovatelem dotace;
 • komunikaci s poskytovatelem dotace s cílem eliminace potenciálních rizik při realizaci projektu;
 • správu projektu v příslušných informačních systémech;
 • a další specifické činnosti související s realizací a administrací projektu.

 Udržitelnost projektu:

 • zpracování monitorovacích zpráv projektu

Zobrazit více

IROP KHK MFČR MMR MVČR MZE NSA SFDI SFPI SFŽP